Vad är Tjejklassikern?

30 km

Kristinaloppet
Engelbrektsloppet 30
Tjejvasan
Vasaloppet 30 (fd Kortvasan)

1000 m

Tjejvättern
Vätternrundan 100

100 km

Vansbro Tjejsim
Vansbro Kortsim
Genomför ett valfritt listat lopp per disciplin under en tolvmånadersperiod.

Du väljer själv vilken disciplin du börjar med.